مقالات

دوره توانمندسازیدوره توانمندسازی مدیران اردویی و مسئولین کمیته خادم الشهداء برادر و خواهر نواحی مقاومت بسیج سپاه فجر استان فارس به مدت 2 روز در دوم و سوم شهریور ماه سال 1401 با حضور فرمانده…
روز جمعه 1400/04/17 از 190 نفر از دست اندرکاران برنامه راهیان نور 1401-1400 شهر شیراز تجلیل به عمل آمد. ابتدا در این برنامه فرمانده قرارگاه راهیان نور و جانشین سپاه فجر استان فارس…